Lokalizacja ZSSiO


Lokalizacja ZSSiO

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22, Gdańsk – Żabianka. Wejście główne do szkoły znajduje się od strony kościoła.

Obiekty sportowe w ZSSiO, w których odbywają się zajęcia gimnastyczne:

  • sala do gimnastyki sportowej usytuowana jest na poziomie „-1”. Po wejściu do budynku szkoły należy kierować się schodami w dół, a następnie skręcić w lewo. Na końcu korytarza z szatniami znajduje się wejście do szatni i sali gimnastycznej.
  • sala do gimnastyki artystycznej usytuowana jest na poziomie „+1”. Po wejściu do budynku należy kierować się na wprost do holu głównego szkoły, a następnie schodami zlokalizowanymi po prawej stronie wejść na pierwsze piętro. Na końcu korytarza znajduje się miejsce zajęć z gimnastyki artystycznej.
  • sala „Zwinnych Smyków” (sala judo) sytuowana jest na poziomie „-1”. Po wejściu do budynku szkoły należy kierować się schodami w dół, a następnie skręcić w lewo. Na końcu korytarza z szatniami znajduje się wejście do kompleksu sportowego. Należy minąć salę gimnastyczną i przejść korytarzem do samego końca.