Sportowe wakacje


Letnie obozy i zgrupowania sportowe są stałym elementem oferty MKS Gdańsk.

„Sportowe Wakacje” są skierowane do dzieci w wieku szkolnym i mają charakter ogólnorozwojowy.

Celem wyjazdów organizowanych przez klub jest integracja w grupie rówieśniczej i wdrażanie do samodzielności, a przede wszystkim poznawanie różnorodnych form aktywności fizycznej, nabywanie i kształtowanie nowych umiejętności oraz podnoszeniu poziomu swojej sprawności ogólnej.

Nasza kadra trenerska posiada różnorodne umiejętności i kwalifikacje np. kajakarstwo, windsurfing, wycieczki rowerowe, wycieczki górskie, pływanie/ ratownictwo, gry zespołowe, fitness. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielą się z uczestnikami obozów poprzez prowadzenie ciekawych zajęć sportowych, organizowanie zwodów i konkursów tematycznych.

Trenerzy i wychowawcy całodobowo sprawują opiekę nad dziećmi, a także prowadzą różnorodne zajęcia sportowe oraz animują czas wolny. Nasza kadra aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach dzieci, jest zawsze dyspozycyjna i chętnie służąca pomocą.

Oferta obozów jest zmienna i uzależniona od wybranej lokalizacji, niemniej jednak standardowo w cenie obozu gwarantujemy: przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę wychowawców, zajęcia sportowe i rekreacyjne, animację czasu wolnego, super atrakcję obozu lub wycieczkę.

Przeczytaj więcej o sportowych wakacjach:

Obóz – Serwy 2013

Obóz – Ostrowo 2014