Gimnastyka dla wszystkich


GIMNASTYKA DLA WSZYSTKICH

Gimnastyka dla wszystkich jest to sport dla każdego, niezależnie od wieku, płci czy kondycji fizycznej. Jest to idealny środek ku temu, aby: wdrożyć ćwiczących do długotrwałego uczestnictwa w sporcie; zadbać o zdrowie i samopoczucie bez względu na wiek i umiejętności; korzystać z atrakcyjnych form gimnastycznych mających na celu poprawę własnej kondycji fizycznej oraz sprawności ogólnej.

Gimnastyka dla wszystkich (GFA – Gymnastics For All) jest fundamentalną dyscypliną FIG (Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna). Twórcą i założycielem jest Nicolas Cuperus (1881r.). Jako niezależna dyscyplina stanowi fundament  wszystkich pozostałych sportów gimnastycznych (gimnastyka sportowa kobiet i mężczyzn, gimnastyka artystyczna, akrobatyka sportowa – zespoły i trampolina, aerobic sportowy).

Gimnastyka dla wszystkich została sklasyfikowana przez Międzynarodową Federację Gimnastyki (FIG) w dwóch podstawowych obszarach:

– Gimnastyka na przyrządach lub bez

– Gimnastyka podstawowa (z przyborami lub bez)

– Taniec

Ideą GFA jest zasada F4 (Fun – Fitness – Fundamentals –  Friendship)

– Radość i zabawa

– Dobra kondycja i sprawność fizyczna

– Podstawy gimnastyki

– Przyjaźń

World Gymnaestrada i World Gym for Life Challenge są to dwie flagowe imprezy GFA. Światowa Gymnaestrada odbywa się co cztery lata od 1953 roku. Około 20 000 gimnastyczek i gimnastyków z całego świata przez tydzień uczestniczą w pokazach i wydarzeniach sportowych.  Od 2009 roku organizowana jest również World Gym for Life Challenge (Życiowe Wyzwanie), która także odbywa się co cztery lata, pomiędzy Światową Gymnaestrada. Jest to międzynarodowy konkurs dla grup gimnastycznych, a w pierwszej edycji wzięło udział 2000 uczestników.

W obydwu imprezach może wziąć udział każda osoba, w każdym wieku z dowolnym programem gimnastycznym. Jest to święto gimnastyki, podczas którego nie ma rywalizacji, a wszystkie występy odbywają się w formie pokazów. World Gymnaestrada i World Gym for Life Challenge to celebrowanie ruchu dla zdrowia i radości.

Nasze różnorodne formy “Gimnastyki dla wszystkich” zawierają elementy gimnastyki sportowej, gimnastyki artystycznej oraz akrobatyki. Większość zajęć prowadzona jest w formie gier i zabaw ruchowych. Specjalny dobór ćwiczeń ma na celu wdrażanie do nabycia prawidłowych nawyków ruchowych, kształtowanie sylwetki oraz prawidłowej postawy ciała. Podczas zajęć dążymy do uzyskania optymalnego poziomu  wszystkich cech motorycznych, ponieważ stanowi to warunek prawidłowego funkcjonowania  organizmu. Nabyte podczas zajęć doświadczenia stworzą pozytywne nawyki oraz korzystnie wpłyną na sprawność i aktywność fizyczną.