Lokalizacja AWFiS


Lokalizacja AWFiS

Zajęcia odbywają się w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk – Oliwa. Wejście główne AWFiS znajduje się od ul. Grunwaldzkiej.

Sale sportowe AWFiS, w których odbywają się zajęcia gimnastyczne:

  • sala do gimnastyki sportowej nr 1  na w/w salę należy wejść do holu głównego budynku, minąć po lewej stronie recepcję i zejść schodami w dół. Idąc wzdłuż korytarza należy obserwować nazwy i numerację obiektów sportowych znajdujące się nad drzwiami po prawej stronie. Teraz już tylko schodami w górę i jesteś na miejscu.

Parking od ulicy Kazimierza Górskiego jest niedostępny.

Aktualnie parkujemy pod halą widowiskowo-sportową AWFiS.