Formularz zgłoszeniowy – Letnie Półkolonie Sportowe 2017


* pola wymagane

Imię i nazwisko rodzica (*)

Adres email (*)

Numer telefonu (*)

Imię i nazwisko dziecka (*)

Data urodzenia dziecka (*)

Adres zamieszkania - ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (*)

PESEL dziecka (*)

Wzrost dziecka w cm (*)

Inne (uczulenia, choroby, przyjmowane leki itp.) (*)

Wybór oferty (*)

Wybór turnusu (*)

Czy akceptujesz regulamin Zimowych Półkolonii Sportowych - Gdańsk 2018? (*)