Formularz zgłoszeniowy – Letni obóz sportowy – Ostrowo 2017


 

* pola wymagane

Imię i nazwisko rodzica (*)

Adres email (*)

Numer telefonu (*)

Imię i nazwisko dziecka (*)

Data urodzenia dziecka (*)

Adres zamieszkania - ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (*)

PESEL dziecka (*)

Wzrost dziecka w cm (*)

Inne (uczulenia, choroby, przyjmowane leki itp.) (*)

Czy akceptujesz regulamin Letniego Obozu Sportowego - Ostrowo 2017? (*)