Szkolenie z pierwszej pomocy


Klub MKS Gdańsk przy współpracy z trenerem Arkiem Filowiatem organizują w piątek 30.01.2015 r. szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadzą zawodowi ratownicy medyczni, którzy w atrakcyjny sposób przekażą niezbędną wiedzę. Każda osoba, która weźmie udział w szkoleniu otrzyma certyfikat poświadczający udział.

Szczegóły szkolenia.
data: 30.01.2015 r. godz. 16:00 – 20:30
Miejsce: sala gimnastyczna w ZSSiO w Gdańsku przy ul. Subisława 22
Obowiązuje strój sportowy!
Koszty udziału w szkoleniu trenerom/ członkom MKS Gdańsk pokrywa klub!
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu nie będące członkami klubu MKS Gdańsk – opłata 20 zł.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres kontakt@mksgdansk.pl do dnia 26.01.2015 r. podając jednocześnie dane niezbędne do wystawienia certyfikatu
imię i nazwisko
nr pesel

Płatności prosimy dokonywać przelewem na rachunek bankowy klubu MKS Gdańsk: 26 1090 1098 0000 0000 0901 6615 do dnia 27.01.2015 r.