Zmiany zajęć grup naborowych podczas ferii


Zajęcia grup naborowych w okresie ferii (11 – 22.02.2013):

GRUPY z AWFiS – zajęcia dla chętnych dzieci ze wszystkich grup odbywać się będą w godzinach 17:30 – 18:30

GRUPY z ZSSiO – zajęcia odbywają się planowo, bez żadnych zmian