Zaktualizowane cenniki oraz dni wolne od zajęć dodatkowych