Świetny start naszych reprezentantów w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików