Dziękujemy za datki zebrane na kiermaszu świątecznym